здесь
Наш новый сайт

Автомобільно-спортивне об'єднання "VSOP-CLUB" м.Рівне

Rivne-talk => Юридично-правова консультація => Тема розпочата: stasik від 08 Серпень 2013, 12:44

Назва: Оскарження Візира
Відправлено: stasik від 08 Серпень 2013, 12:44
До Рівненського міського суду
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
 
Позивач:     __________________
м.Рівне, вул. _________кв.____
тел. ___________
 
Відповідач: УДАІ УМВС України в м. Рівне
м. Рівне, вул. Вербова, 39
 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання незаконною та скасування постанови про накладання адміністративного стягнення
хх.хх.хххх року, я, _______________________,  рухаючись в автомобілі «_________» д.н.з ______ зі швидкістю в межах 60 км/год.в м. Рівне, вул. Київська, був зупинений співробітником Відповідача – інспектором ДПС ДАІ м. Рівне ________________________________. Причиною запинки було названо перевищення швидкості. На цій підставі стосовно мене був складений протокол про адміністративне правопорушення ххх № хххххх від хх.хх.хххх р. та винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення ххх № хххххх від хх.хх.хххх року, за нібито порушення мною п.12.4 Правил дорожнього руху, за що ч.1 ст. 122 КпАП України передбачено відповідальність у вигляді штрафу.
Зазначена постанова ххх № хххххх від хх.хх.хххх року винесена з порушенням норм адміністративного та адміністративно-процесуального права, тому є незаконною, через що підлягає скасуванню з наступних підстав:
хх.хх.хххх року, приблизно о хх.хх год., я,  рухаючись зі швидкістю в межах 60 км/год згідно приладу для вимірювання швидкості руху на моєму транспортному засобі, в потоці  інших автомобілів по а/д Київ-Чоп в’їхав в м. Рівне. На відстані не більше 1 км від початку даного міста, я був зупинений співробітниками Відповідача. Патрульний автомобіль ДАІ був розміщений поза межами видимості з проїжджої частини дороги, без увімкненого спеціального світлового сигналу. Після зупинення один із співробітників ДПС спочатку попросив мої документи, і лише після їх отримання пояснив причину зупинення. Зі слів працівника ДПС я перевищив встановлену швидкість руху, що зафіксовано його колегою за допомогою пристрою «Візир». В разі незгоди із порушенням мені запропонували ознайомитися з фіксацією порушення на пристрої «Візир», який на той момент лежав на передній панелі службового автомобіля.
Я пояснив, що швидкість руху по автодорозі не перевищував, а рухався в потоці автомобілів, зі швидкістю 60 км/год. На моє прохання показати пристрій яким зафіксовано перевищену мною швидкість, інспектор показав його. На екрані було вказано цифра «83», однак ідентифікувати ні номер ні модель автомобіля не було можливим, оскільки фото кадри фіксації були не чіткими, через що однозначного та беззаперечного підтвердження факту перевищення мною швидкості немає. Свої зауваження я висловив інспекторові,  а також попросив надати документи на підтвердження своєчасного проходження перевірки та державної метрологічної атестації вимірювального приладу, та характеристики можливих похибок у вимірах даного пристрою, підтвердження можливості його застосування в ручному режимі.
Інспектор не задовільнив мої прохання, та почав оформляти протокол та пізніше постанову про адміністративне правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення я змушений був підписати під тиском зі сторони інспектора, який заявив, що я можу не отримати свої документи, а автомобіль заберуть на штрафмайданчик. Враховуючи, що я їхав на ділову зустріч,то довга суперечка з інспектором  ставили під загрозу проведення переговорів і взагалі перебування на посаді, що я обіймаю. Цим і скористався інспектор щоб примусити мене підписати протокол.
Під час винесення постанови співробітником Відповідача не дотримано вимог статей 245 та 280 КУпАП відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи. При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, за який законодавством України встановлену адміністративну відповідальність.
Відповідно до ст.ст. 10-15 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” на вимірювання у сфері, у якій їх результати можуть бути використані у якості доказу по справі, розповсюджується державний метрологічний нагляд. За таких умов кожен засіб вимірювальної техніки має бути укомплектований документами про сертифікацію та допуск даного засобу техніки до використання в Україні. Таких документів до оскаржуваної постанови відповідачем надано не було.
Постанова не містить інформації про докази мого нібито правопорушення, не містить свідчень свідків. Відповідач не надав жодних законних доказів мого нібито порушення, що суперечить ст. 251 КУпАП, яка чітко визначає, що «доказами в справі про адміністративне правопорушення є: «…показання свідків, потерпілих…».
На наполегливу вимогу навести фактичні докази мого нібито правопорушення, та зауваження, що його бездоказове припущення не є законним приводом для притягнення мене до адміністративної відповідальності, Відповідач не надав жодних пояснень. Пунктом 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №14 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті” встановлено, що зміст постанови має відповідати вимогам, передбаченим статтями 283 і 284 КУпАП. У ній, зокрема, потрібно навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення та визначити мотиви відхилення інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлюваних останнім доводів.
Відповідно до статті 280 Кодексу України про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Статтею 33 КУпАП визначено, що при накладенні стягнення враховуються: характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.
Відповідно до статті 19 Конституції України: “Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.
При винесенні постанови по справі про адміністративне правопорушення суб’єктом владних повноважень не дотримано вимоги зазначених вище норм, що порушило законні права та інтереси позивача та не надало йому можливості організувати свій захист, не наведено на підставі яких доказів позивача визнано винним у вчиненні порушення.
Також в постанові не зазначено, чи являється прилад, яким проводився нагляд за дорожнім рухом з метою фіксації порушень ПДР, автоматичним засобом фото – чи відео фіксації, чи він знаходився у співробітника ДАІ, який керувався ним безпосередньо або через комп’ютер (визначаються ті параметри, які фіксуються приладом, зокрема, швидкість, абощо, об’єкт зйомки, її режим, кут огляду приладу). Між тим, ст. 14-1 КУпАП України передбачено, що для її застосування необхідно, щоб фіксація велася саме засобами фото -, кіно – або відео зйомки, які працюють в автоматичному режимі. За таких умов, через відсутність такої інформації в постанові винесеній щодо мене не можливо встановити чи відповідає та фіксація вимогам закону.
Також працівником відповідача не надано доказів, що прилад «Візир» №хххххх, яким було нібито зафіксовано правопорушення, пройшов процедуру державної експертизи або сертифікації відповідності у сфері захисту інформації.
Слід зазначити, що за інформацією ДП «Укрметртестстандарт», вимірювач швидкості «Візир» не належить до спеціальних технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі, оскільки він має лише обмежені функції для автоматичного процесу вимірювань і не може працювати без участі оператора.
Через це вважаю, що правопорушення зафіксовано приладом, який не відноситься до засобів, працюючих в автоматичному режимі, оскільки фотофіксація проводилася інспектором дорожньо-патрульної служби, місце встановлення цього технічного засобу, локалізація місця руху зафіксованого автомобіля, на ньому не відображено.
За таких обставин фотофіксація нібито вчиненого мною правопорушення не може бути відповідно до ст.ст.251, 258 КпАП України достатнім доказом моєї вини.
Згідно п.3 ч.2 ст. 222 КУпАП від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право, зокрема, за адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1, 2, 4,5 ст. 121, ст. 121-1, 121-2, ч. 1, 2 ст. 122, ч. 1, 2 ст. 123, ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1, 2 ст. 127, ч. 3, 8, 9 ст. 133-1 цього Кодексу – працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання.
Відповідачем не надано документу про допущення до роботи з пристроєм «Візир» працівника ДАІ станом на хх.хх.хххх року.
Крім того, згідно п.19.4 Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.03.2009 року № 111 Інформація про використання технічного засобу чи приладу працівником   ДАІ заноситься  в  постову відомість.
Відповідач не надав підтвердження законності перебування працівника ДПС ДАІ на ділянці дороги де було нібито зафіксовано нібито вчинене мною порушення ПДР, а також наявності в нього права використання приладу «Візир», що суттєво впливає на вирішення справи по суті.
Відповідно до ст.288 КУпАП особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати судового збору.
Відповідно до ч.2 ст.19 КАС України адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.
В силу ч.2 ст.71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.14-1, ч.1 ст.122, ст.ст.287-289 Кодексу України про адміністративні правопорушення; ст.ст.18,19,50,71,102,104-106,117 КАС України, -
ПРОШУ:
1. Визнати протиправною та скасувати оскаржувану постанову ххх № хххххх від хх.хх.хххх року, про накладення на мене адміністративного стягнення.
Додатки:
1. Копія Протоколу ххх № хххххх від хх.хх.хххх р.
2. Копія Постанови ххх № хххххх від хх.хх.хххх р.
3. Копія позовної заяви для Відповідача.
4. Копія паспорта
5. Копія посвідчення водія
6. Копія ІПН

хх.хх.хххх р.                                                                                    ______ФІП_______
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 14:05
Якщо це на вїзді зі сторони києва зупинили то там знак не по  правилам стоїть. Знак "початок населенного пункту" встановлюється безпосередньо в місці де розпочинається щільна забудова. Мости. Заправки та проча дорожна херня відноситься до інженерних споруд на дорозі.
Таким чином я навіть не даю доків їм там.   І за три хвилини їду далі. В особливо тупих випадках за 10 хвилин.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Rovenskiy від 08 Серпень 2013, 14:14
Знак "початок населенного пункту" встановлюється безпосередньо в місці де розпочинається щільна забудова. Мости. Заправки та проча дорожна херня відноситься до інженерних споруд на дорозі.
ооо красава. Це корисна інфа.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 14:15
Фокус тобі це більш грунтовно розкаже. Він вкурсі.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 14:17
А водій законослухняний не зобовязаний виконувати вимоги незаконно встановлених знаків.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Rovenskiy від 08 Серпень 2013, 14:18
Фокус тобі це більш грунтовно розкаже. Він вкурсі.
ога, тока ТІмікус опроверг даний факт. ггг
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Фокус від 08 Серпень 2013, 14:25
Фокус тобі це більш грунтовно розкаже. Він вкурсі.
ога, тока ТІмікус опроверг даний факт. ггг
Шось я такого не бачив і не чув!!!
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Rovenskiy від 08 Серпень 2013, 14:28
Шось я такого не бачив і не чув!!!
а я бачів. точніше читав. :biggrin:
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Фокус від 08 Серпень 2013, 14:30
Шось я такого не бачив і не чув!!!
а я бачів. точніше читав. :biggrin:
Де ти таке міг читати???
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Supron від 08 Серпень 2013, 15:20
Шось я такого не бачив і не чув!!!
а я бачів. точніше читав. :biggrin:
???пакаж
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: TIMIKUS від 08 Серпень 2013, 15:28
Якщо це на вїзді зі сторони києва зупинили то там знак не по  правилам стоїть. Знак "початок населенного пункту" встановлюється безпосередньо в місці де розпочинається щільна забудова. Мости. Заправки та проча дорожна херня відноситься до інженерних споруд на дорозі.
а им насрать. Висит знак - должен исполнять. Не нравится как висит, или по твоему имхо он неправильно висит - пиши жалобу на неправильно установленный знак. А пока они напишут протокольчик, а ты уже его опровергай, это твое право.
Напоминаю, что презумпция невиновности в КУАП отсутствует. Вы сами должны доказывать свою правоту, а не наоборот, как в УК
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Атеїст від 08 Серпень 2013, 16:12
TIMIKUS, тут правий.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Фокус від 08 Серпень 2013, 16:13
Пане Тімікус...ви частково не праві...якщо допустим знак парковки буде стояти прямо під лініями по яких рухається тролейбус або трамвай...ви будете там паркуватись??? Чи можливо ви по центру не їздите під знак 3.1???Ну це так...ліричний відступ...
А насправді інспектор може скласти протокол...за перевищення...але в суді такі протоколи скасовуються...через те що причиною вашого порушення стало порушення посадовими особами облавтодору(іншого власникадороги) вимог дсту...просто мало хто хоче займатися написанням скарг на неправомірно встановленні знаки...так само людям краще дати 100грн попрошайці...а не оскаржувати протокол в суді(((
І це дуже пічяльно((((
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 16:23
а им насрать. Висит знак - должен исполнять.
А водій законослухняний не зобовязаний виконувати вимоги незаконно встановлених знаків.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 16:26
То не я повинен оскаржувати протокол. А він (ДАІвець) перед початком патрулювання повинен оглянути маршрут свій і скласти рапорт на неправильно встановлений знак і домогтися чи його зняття чи правильного встановлення.
проблема в тому що вони не будуть такого робити ніколи. Ну невигідно їм прибирати з дороги чергову кормушку.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 16:33
Опишу одну ситуацію свідком якої я був особисто.
На роздоріжжі перед Колоденкою (ПМК-100бабай - колоденка - молодіжне) На виїзді зі сторони молодіжного на перехресті вісів знак "стоп". І всім було насрать до того моменту поки не ввели теперішні штрафи. Зразу там попрошайки з`явилися і взялися писати протоколи по 255 грн. За два дні вночі знак замалювали нахуй яскраво-зеленою фарбою. Гайці зранку приїхали і за звичкою почали штормити водіїв. Були справедливо послані і зникли. За день!!! Так оперативно ніколи я не бачив щоб вони працювали, встановили новий знак. також стоп. І в ту ж ніч його замалювали....в сірий колір. За тиждень повісили знак "дати дорогу". Так як СТОП там і нахуй не потрібен був ніколи!!!!!
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Фокус від 08 Серпень 2013, 16:49
Бєлік...дійсно вони мають займатися контролем за дорожніми знаками...це написано в ст 10 пункт 12 зу про міліцію та в ст 3 зу про дорожній рух... Також вонимають право у разі невиконання вимог дсту дорожниками...скласти адмінпротокол згідно ст 140 Купап!!!
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: BELIK від 08 Серпень 2013, 16:51
Фокус,
Да всем похуй! (с)
І "Это пгискогбно"! :(
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Атеїст від 08 Серпень 2013, 17:12
країна хабарників... та корупції.
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: Gomon від 08 Серпень 2013, 21:15
країна хабарників... та корупції.
Це вже не країна, а територія... :face: :face: :face:
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: SerSm від 08 Серпень 2013, 21:35
зі сторони Львова перед знаком Рівне стоїть знак "Міська смуга". Що він означає  :blush:
Назва: Re: Оскарження Візира
Відправлено: kentavr від 21 Листопад 2013, 20:13
Та однозначно це додаткова інформація для водіїв про наближення до населенного пункту, і він не несе ніяких обмежень по швидкості.
на синьому фоні ж  :ok: